رفتن به نوشته‌ها

عملی شدن جهش تولید با مشارکت مردمی نیاز به ورود جامعه نخبگانی

ایسنا/همدان رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با بیان اینکه جهش تولید برای رشد و برون رفت از مشکلات اقتصادی یک مسئله حیاتی است، گفت: جامعه نخبگانی نقش اصلی در تولید دانش دارند و این افراد می‌توانند فعالیت‌های دانش‌بنیان را در جامعه عملی کنند بنابراین عملی شدن «جهش تولید با مشارکت مردمی» نیاز به ورود جامعه نخبگانی دارد و باید زمین بازی و بستر برای آنها فراهم شود.


دکتر موسی اعظمی در گفت وگو باایسنا، تصریح کرد: مغز متفکر و تغذیه کننده زیست بوم علم و فناوری، نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی هستند که می توانند استمرار حرکت علمی نظام اقتصادی و تولیدی در بخش های مختلف را تضمین و هدایت کنند و در این راستا بنیادنخبگان زمین بازی و نقش آفرینی افراد مستعد و برجسته و نخبه است و می تواند زمینه تحقق ماموریت های ویژه و لازم نخبه گزینی؛ نخبه پروری و نخبه گماری و الگوسازی برای حرکت های بزرگ است.


این مقام مسئول در خصوص شعار سال با موضوع جهش تولید با مشارکت مردمی، اظهار کرد: شعار سال در موضوعات مختلف اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مطرح می شود که باید سرلوحه امور و برنامه ریزی مدیریتی کشور و به عنوان راهبرد و رویکرد اصلی دولتمردان قرار گیرد.


وی افزود: در چند سال اخیر بخش عمده مشکلات کشور، مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده بنابراین نگاه و توجه مقام معظم رهبری به سمت انتخاب شعارهایی در حوزه اقتصادی مانند رونق و جهش تولید، اقتصاد دانش بنیان و…بوده است و این موضوع اهمیت مسائل اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد اما این به این معنا نیست که حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار می‌گیرند بلکه رسیدگی به امور اقتصادی مسیر اصلی بوده و درکنار آن به مسائل دیگر نیز پرداخته می‌شود.


رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با بیان اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور می‌تواند ناشی از موضوعات فرهنگی و اجتماعی باشد، اضافه کرد: تولید و توجه به آن دردیدگاه مقام معظم رهبری اهمیت ویژه‌ای دارد و تولید را یک موضوع محوری و کار بنیادین برای حل بسیاری از مشکلات کشور می‌دانند به طوری که رونق تولید می‌تواند به افزایش اشتغال و درآمد سالانه و بهبود شاخص‌های رفاه در جامعه منجر شود بنابراین در چندسال اخیر تولید به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده است.


اعظمی با اشاره به موضوع جهش تولید در سال ۱۳۹۹ و تصویب قانون مترقی جهش تولید در مجلس شورای اسلامی با بندها و مصوبه های مفید در این راستا، بیان کرد: جهش تولید برای رشد و برون رفت از مشکلات اقتصادی یک مسئله حیاتی است و در این موضوع باید جهش کمی و کیفی و بهبود شاخص های رفاهی جامعه مورد توجه قرار گیرد همچنین جهش تولید جز اهداف اولیه اقتصاد مقاومتی است.


وی با بیان اینکه باید شرایطی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود تا کمیت تولید افزایش پیداکرده و اثرات مثبت آن در جامعه دیده شود، گفت: در این میان تحقق کیفیت تولید کاری سخت‌تر بوده و باید تلاش شود تا پویایی و پایداری جهش تولید، افزایش توان رقابت پذیری در اقتصاد، تعادل در رشد منطقه‌ای وتوجه به بهره‌وری تولید ایجاد شود.


اعظمی با بیان اینکه از ظرفیت‌های منابع به نحو شایسته برای افزایش تولید کمی و کیفی استفاده شود، ادامه داد: در حوزه تولید عقب ماندگی‌ها و خلاءهایی وجود دارد و با توجه به شعار سال رفع این موضوع باید با سرعت بیشتری پیگیری و رفع شود و بخش دوم شعار به مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد واستفاده از ظرفیت مردمی برای تحقق افزایش تولید از بُعد کمی و کیفی اشاره دارد.


رئیس بنیاد نخبگان استان همدان دولت باید تلاش کند که با استفاده از ظرفیت مردمی و تکیه برآنها امور اقتصادی را پیش برد، گفت: مردمی سازی تمام امور بسیار مهم بوده و مشارکت مردمی در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید افزایش پیدا کند و اگر می‌خواهیم حوزه‌های مستحکم، پایدارو پویایی داشته باشیم باید از ظرفیت مردمی استفاده کنیم و این مشارکت توسط برنامه‌ریزی‌ها و تهسیل گری‌ها توسط مدیران بیشتر خواهد شد و باید برنامه‌هایی برای مداخله مردم در افزایش تولید، تصمیم سازی و اجرای تصمیمات تدوین شود.


وی با تاکید براینکه واگذاری امور به مردم موجب نزدیک شدن به توسعه پایدار خواهد شد، بیان کرد: امروزه واحدهای اقتصادی زمانی موفق می‌شوند که فعالیت‌های آنها دانش‌بنیان باشد و دیگر شیوه سنتی کارآمد نیست و تمام شرکت‌های بزرگ ملی و بین المللی موفق برمبنای علم و دانش روز اداره می‌شوند.


اعظمی تصریح کرد: رقابت پذیری، تنوع در محصولات، افزایش بهره‌وری و سهم در بازار و ظرفیت تولید، شناسایی درست نیازهای بازار، بکارگیری فناوری مدرن و نیروی انسانی ماهر و قیمت‌گذاری مناسب بدون فعالیت‌های دانش‌بنیان به خوبی انجام نمی‌شود و این فعالیت‌ها زمانی صورت می‌گیرد که جامعه نخبگانی و علمی در آن پیشرو و پیشگام باشند.


وی درباره اقداماتی که نخبگان می‌توانند در راستای تحقق شعار سال انجام دهند، گفت: نخبگان می‌توانند در زمینه ایده سازی و تولید ایده ورود کنند و مراکز ایده پروری برای پرورش این ایده‌های نو به عنوان ورودی زیست بوم علم و فناوری باید تقویت شوند تا جامعه نخبگانی نظرات خود را بیان کرده و این نظرات در چرخه تولید علم منجر به ایجاد فناوری و خدمات موثر شود.


اعظمی زمینه دیگر تولید ایده توسط نخبگان را حل مسئله مطرح کرد و افزود: نخبگان می‌توانند پیشگام و پیش قراول در حل مسائل جامعه باشند و کارگروه‌ها و هئیت‌های اندیشه‌ورز از جامعه نخبگانی باید شکل گیرند تا بتوانند خیلی سریع به صورت جمعی و مشورتی مسائل کلان و اساسی کشور را تحلیل و بررسی کنند و راه حل عملیاتی برای آنها ارائه دهند.


رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با بیان اینکه نخبگان در ردیف اول مردم برای تحقق شعار سال هستند، ادامه داد: جامعه نخبگانی نقش اصلی در تولید دانش دارند و این افراد می‌توانند فعالیت‌های دانش‌بنیان را در جامعه عملی کنند بنابراین عملی شدن «جهش تولید با مشارکت مردمی» نیاز به ورود جامعه نخبگانی دارد و باید زمین بازی و بستر برای آنها فراهم شود و مردمی سازی تولید اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ابتدا جامعه نخبگانی و دانشگاهی و تحصیلکرده در حوزه‌های مختلف در این زمینه همراه شوند.


وی با بیان اینکه امروزه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی مهم هستند اما تاکید مدیریت کلان و ارشد کشور در بحث اقتصادی به اقتضای شرایط اقتصادی در جامعه حاکم است، تصریح کرد: بیش از قبل باید زمینه ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نخبگانی با واحدهای تولیدی توسط مدیریت استان فراهم و امور دانش بنیان تسهیل شود.


اعظمی اعلام کرد: واژه جهش با رشد متفاوت است و اکنون به‌طور سنتی رشد تولید ناخالص ملی وجود دارد اما آنچه مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بوده رشد سریع و جهش گونه در تولید است بنابراین سرعت رشد تولید در بخش اقتصادی مطلوب نیست و باید بهبود پیدا کند.


رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با بیان اینکه کلید واژه دوم در شعار سال مردمی سازی است، گفت: در چند سال اخیر تلاش بر واگذاری امور به مردم بوده و در بخشهای مختلف مدیریتی کم و بیش در این راستا تلاش شده است به عنوان مثال در امور مختلف سیاسی، قدرت در حال انتقال به مردم و توسعه مردم‌سالاری دینی بوده  و به سمت نظام نوین حکمرانی به معنی حضور واقعی و فعال مردم در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های مدیریتی هستیم.


وی اضافه کرد: در حوزه تولید و اقتصاد فرآیند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ انجام شده اما به نحو مورد انتظار پیش نرفته است و نکته مهم لزوم سرعت بیشتر در افزایش تولید در واحدهای مختلف بوده که نیازمند جهش و رشد شتابان است و این جهش با نقش آفرینی مردم صورت می‌گیرد و نقش دولت این است که باید حامی، تسهیل‌گر و ناظر باشد و تنها مجری بودن کافی نیست.


اعظمی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال نیازمند تدوین نظام حکمرانی در اقتصاد هستیم که با نظام حکومت داری سنتی دولت محور متفاوت است، تصریح کرد: حکمرانی به معنی حضور و نقش آفرینی دولت، مردم محلی و بخش خصوصی فعال در نظام تولید است و نقش آفرینی، مشارکت و حضور مردم زمانی به خوبی و درستی محقق می‌شود که جامعه علمی نخبگانی و کارآفرینان توانمند پیش قراول این حرکت باشند.


رئیس بنیادنخبگان استان همدان خاطرنشان کرد: حضور نخبگان در اقشار و طبقات مختلف در عرصه نظام نوآوری و کارآفرینی و تولید برای حرکت‌های دانش بنیان و خلاق و نوین بوده و امروز مقوله فعالیت‌های دانش بنیان وانجام تحقیق و توسعه برای جهش تولید یک ضرورت است و لازمه پایداری تولید و توفیق آن و تضمین کننده آن است .

منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *